BULHARSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU DO ČR

Dokument byl aktualizován dne 23.08.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/sofia/cz/konzularni_informace/turisticke_informace_vstup_a_pobyt/uprava_podminek_vstupu_do_cr_od_23_4.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
 

Co potřebujete vědět před cestou do Bulharska

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY DO BULHARSKA:

Od 19.7.2021 do 31.8.2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) při vstupu do Bulharska předkládat platný digitální EU COVID certifikát o:
- ukončeném očkování (tj. 14 dní po ukončeném cyklu) nebo
- prodělání onemocnění COVID 19 nebo (tj. od 11. dne do 180.dne od onemocnění)
- provedeném testu na COVID 19 (PCR test ne starší než 72 hodin, antigenní test ne starší než 48 hodin od odběru). Případně je možné předložit podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální EU COVID certifikát. Pokud nebude takový dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10 denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování. Digitální EU COVID certifikát je možné vytisknout na adrese https://ocko.uzis.cz/.

Výjimku mají děti do 12 let (tedy do věku 11,99), které přijíždí ze zelené zóny (tj. aktuálně ČR), nemusí předkládat výše uvedené dokumenty.

Pro vstup do Bulharska tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu
2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 72 hodin) nebo rychlého antigenního testu   (nesmí být starší 48 hodin),
3. vstup je možný na základě předložení certifikátu o ukončeném očkování (nejméně před 14 dny)
4. vstup je možný na základě potvrzení o prodělání nemoci COVID 19
5. doporučujeme mít platný EU digitální COVID certifikát
6. výjimku mají děti do 12 let

 

Co potřebujete vědět před cestou z Bulharska zpět do ČR?

Cestující z Bulharska spadají do červené zóny svysokým rizikem nákazy (informace platná k 23.08.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.

 

Návrat do ČR


Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odletem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit.


Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář. Případné testování pro cestující letadlem či autobusem pomůže zajistit delegát v místě pobytu. Orientační cena je přibližně 30 BGN. Prosíme o důkladnou kontrolu svých osobních údajů na potvrzení pro návrat.


Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

 

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

 

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy:

Povinnost testů při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 6 let.

Osoby do dovršení 12 let věku (od 31.7.2021):

pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář; po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit
RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem
provedeného testu.

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy:

Osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v ČR nebo v jiném členském státě EU a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b) v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

Výjimka pro osoby po prodělání onemocnění COVID-19

Od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Je nutné se prokázat certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Všechny osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář!

 

Pro vstup od do České republiky tedy platí:

1. cestující musí před cestou vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
2. před zahájením cesty do ČR musí cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o
negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o
negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru).
3. po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR, do výsledku RT-PCR testu je nutná
samoizolace.
4. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty, ale jsou povinni se nejdřív ‚
5. den, nejpozději však 14. den, po příjezdu na území ČR podrobit RT-PCR testu. Do výsledku RT-PCR testu je nutná
samoizolace.
5. povinnost testování před návratem do ČR neplatí pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném plném
očkování a také pro osoby po prodělání nemoci Covid-19. Tyto osoby musí jen vyplnit příjezdový formulář
6. výjimky z těchto nařízení najdete: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo přes 80 960 klientů

a 85% zákazníků se rok co rok vrací

Přečtěte si komentáře na Facebooku

Chcete více fotografií

z míst, kam jezdíme?

Jsme na Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.