BULHARSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU DO ČR

Dokument byl aktualizován dne 06.06.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/sofia/cz/konzularni_informace/turisticke_informace_vstup_a_pobyt/uprava_podminek_vstupu_do_cr_od_23_4.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
 

Co potřebujete vědět před cestou do Bulharska

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY DO BULHARSKA:

  • Dle bulharského ministerstva zahraničí mohou čeští občané a občané EU vstoupit do země bez omezení a není nutné uvádět důvod.
  • Čeští občané, kteří vstupují na území Bulharska, se mohou prokázat jedním z následujících dokumentů:
  • dokumentem potvrzujícím ukončené očkovací schéma proti COVID19, to znamená aplikaci příslušného počtu dávek vakcíny proti COVID-19 podle závazných specifikací. Zároveň může osoba vstoupit až po uplynutí 14denní lhůty po obdržení poslední dávky.
  • dokumentem potvrzujícím kladný výsledek provedeného testu PCR nebo antigenního testu na COVID19 u osob, které prodělaly onemocnění koronavirem v období mezi 15. a 180. dnem od data provedeného testu.
  • dokumentem potvrzujícím negativní výsledek provedeného testu PCR ne starším než 72 hodin před vstupem do země, nebo negativní výsledek antigenního testu ne starším než 48 hodin před vstupem do země.

Děti do 5 let nemusí předkládat žádné potvrzení.

Na letišti jsou cestující kontrolováni prostřednictvím distantních termokamer a v případě tepelné detekce nebo podezření (např. pocení, kašel apod.) jsou vyšetřováni na místě individuálně.

Pro vstup do Bulharska tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu
2. vstup je možný při předložení dokumentu potvrzující ukončené očkování proti COVID-19
3. vstup je možný při předložení dokumentu potvrzující prodělání onemocnění COVID-19 v období mezi 15. a 180 dnem od provedení testu
4. vstup je možný při předložení negativního testu PCR, který nesmí být starší 72 hodin nebo při předložení negativního antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin
5. děti do 5 let nemusí předkládat žádné potvrzení

Co potřebujete vědět před cestou z Bulharska zpět do ČR?

B. Podmínky pro vstup z BULHARSKA DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Pro vstup do České republiky z Bulharska tedy platí:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující nad 5 let musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravcem jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a dále jej cestující musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Povinnost testů při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 5 let.
UPOZORNĚNÍ! Bez tohoto potvrzení nebude cestující vpuštěn do veřejného dopravního prostředku.

Testování pro cestující letadlem či autobusem pomůže zajistit delegát v místě pobytu. Orientační cena je přibližně 30 BGN.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

Po příjezdu do ČR po dobu 14 dnů platí pro všechny povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).
 

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí se středním rizikem nákazy:

Osoby, kterým byl Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky, ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“), před svým návratem do ČR ze zemí se středním rizikem nákazy pouze vyplňují příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Pro vstup do České republikyz Bulharska tedy platí:

1. cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole
2. cestující veřejnou dopravou musí podstoupit
 antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR).
3. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty. Musí podstoupit antigenní nebo RT-PCR test nejpozději do 5 dnů od návratu do ČR
4. po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory (např. FFP2, KN95) nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu)

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo
78 957 klientů

Přečtěte si komentáře na Facebooku

83% zákazníků
se rok co rok vrací

Založili jsme proto klub KM TRAVEL