Českosaské Švýcarsko

Pravčická brána
Děčín

Národní park Českosaské Švýcarsko je nejmladším národním parkem České republiky. Mezi nejoblíbenější turistické cíle patří plavby po řece Kamenici, kde se turistům nabízí pohádkové pohledy, nebo např. Pravčická brána.

Program:

okolo 10:00 přijedeme do Hřenska, odkud půjdeme kaňonem Suché Kamenice, přes obec Labská Stráň až dojdeme na nejstarší vyhlídku Belvedér, která je 130 metrů nad hladinou Labe. Poté projdeme kaňonem Arnoltické stěny až do obce Arnoltice. Za návštěvu určitě stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. V Arnolticích na nás již bude čekat autobus, který může odvézt do Děčína ty účastníky, kteří využijí kratší trasu.
S ostatními projdeme obcí Arnoltice a půjdeme směrem na Děčín, kde se budeme kochat z několika vyhlídek na řeku Labe, město Děčín a protější skalní stěny. Předpokládaný odjezd z Děčína je cca v 17:00 hodin.