CHORVATSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument byl aktualizován dne 06.06.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

Co potřebujete vědět před cestou do Chorvatska

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY do CHORVATSKA

Dokumenty ke vstupu do Chorvatska:

Čeští občané, kteří vstupují na území Chorvatska, se mohou prokázat jedním z následujících dokumentů:

  • dokumentem potvrzujícím negativní výsledek provedeného testu PCR ne starším než 48 hodin před vstupem do země;

  • nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2 (který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU) ne starší 48 hodin, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem, s tím že výsledek testu musí viditelně uvádět výrobce testu a/nebo komerční název testu;

  • nebo potvrzení o ukončeném očkování proti nemoci COVID-19 pro osoby, u kterých uplynulo 14 dní (u dvoudávkových vakcín po aplikaci druhé dávky a u jednodávkových vakcín po aplikaci jedné dávky);

  • dle rozhodnutí Krizového štábu Chorvatské republiky cestujícím bude umožněn vstup do Chorvatska v případě, že prodělali nemoc COVID - 19. Tuto skutečnost dokládají pozitivním RT - PCR testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za poslední 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19;

  • pokud osoba prodělala COVID-19 a má potvrzení o prodělané nemoci a pokud byla po prodělané nemoci očkována nejméně jednou dávkou očkovací látky, pak se výjimka od povinnosti prokázat se negativním PCR nebo rychlým antigenním testem nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 6 měsíců od očkování;

  • na děti mladší 12 let, které cestují s rodiči/opatrovníky, se vztahuje výjimka z povinnosti prokazování se negativním testem a samoizolace pokud jejich rodiče/opatrovníci splňují některou z výše uvedených podmínek pro vstup do Chorvatska. Výjimka platí pro děti mladší 12 let, které žijí s rodiči/opatrovníky v jedné domácnosti. Pokud dítě do 12 let cestuje s dospělým, který není ze stejné domácnosti, důrazně doporučujeme testování tohoto dítěte.

  • Osoby očkované očkovací látkou Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, mohou na území Chorvatska vstoupit v období  od 22. dne do 42. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky. Osoby, očkované očkovací látkou AstraZeneca, mohou na území Chorvatska vstoupit v období  od 22. dne do 84. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky. Osoby očkované očkovací látkou Jansen, která se podává v jedné dóze, mohou na území Chorvatska vstoupit v období  po 14 dnech od aplikace první dávky.

Všechny testy, které budete chtít využít jako důkaz pozitivního nebo negativního výsledku, musí být uznané EU. V opačném případě se může cestující nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci 10 dnů.

Registrační formulář

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je doporučené veškeré potřebné údaje vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr. Před registrací si připravte „Dokument ke vstupu do Chorvatska“ a nahrajte ho do přihlašovacího formuláře. Urychlíte tak odbavení na hranicích.

Klienti cestující autobusem budou při nástupu do autobusu vyzváni k předložení dokumentů opravňujících vstup na území Chorvatska viz Dokumenty ke vstupu do Chorvatska“ a „Registračního formuláře“.

Pro vstup do Chorvatska tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu;

2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 48 hodin) nebo rychlého antigenního testu (nesmí být starší 48 hodin), test nemusí mít děti mladší 12 let žijící s doprovázející dospělou osobou v jedné domácnosti;

3. vstup je umožněn cestujícím, kteří předloží potvrzení o dokončeném očkování na onemocnění COVID-19 (14 dní po očkování);

4. vstup je umožněn cestujícím, kteří prodělali onemocněné COVID-19 (min před 11 dny a ne více než 180 dnů);

5. před vstupem do Chorvatska je třeba mít registraci.

Co potřebujete vědět před cestou z Chorvatska zpět do ČR?

B. Podmínky pro vstup z CHORVATSKA DO ČESKÉ REPUBLIKY

Cestující z Chorvatska spadají do červené zóny (informace platná k 02.06.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.

Pro vstup do České republiky tedy platí:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravcem jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a dále jej cestující musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

UPOZORNĚNÍ! Bez tohoto potvrzení nebude cestující vpuštěn do veřejného dopravního prostředku.

Testování pro cestující autobusem pomůže zajistit delegát v místě pobytu. Orientační cena je přibližně 200 HrKn.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

Po příjezdu do ČR se každý cestující (individuální i hromadnou přepravou) samoizoluje, nejpozději 5. den po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu). Po příjezdu do ČR po dobu 14 dnů platí pro všechny povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle norem (např. FFP2, KN95).

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí se středním rizikem nákazy:

Osoby, kterým byl Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky, ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“), před svým návratem do ČR ze zemí se středním rizikem nákazy pouze vyplňují příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

POVINNOST TESTŮ PŘI NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY SE NEVZTAHUJE:
- pro osoby mladší 5 let

Pro vstup do České republiky tedy platí:

1. cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole
2. každý cestující musí podstoupit
 antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). A musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku). Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.
3. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty
4. cestující jsou povinni se nejpozději 5 dnů po příjezdu na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu
5.
do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu)
6. karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejpozději 5 dní po příjezdu
7. po dobu 14 dnů od návratu 
platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory (např. FFP2, KN95) nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu)

8. výjimky z těchto nařízení najdete: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo
78 957 klientů

Přečtěte si komentáře na Facebooku

83% zákazníků
se rok co rok vrací

Založili jsme proto klub KM TRAVEL