CHORVATSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument byl aktualizován dne 30.09.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Webové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY do CHORVATSKA

Dne 1. července vstoupilo v platnost ochranné opatření týkající se překročení státních hranic Chorvatska s platností do 31. srpna 2021.
Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit, pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem. Ten je možné vytisknout na https://ocko.uzis.cz/

Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstoupit do Chorvatska, pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:
1. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
2. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 270 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
6. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 270 dnů
7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 270 dny anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19

Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit, jestliže jejich rodiče/opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

Všichni před odjezdem do Chorvatska musí vyplnit epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v českém jazyce.

Pro vstup do Chorvatska tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu;

2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 72 hodin) nebo rychlého antigenního testu (nesmí být starší 48 hodin), test nemusí mít děti mladší 12 let žijící s doprovázející dospělou osobou v jedné domácnosti;

3. vstup je umožněn cestujícím, kteří předloží potvrzení o úplném očkování na onemocnění COVID-19 (ne starší 270 dní);
4. potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů;
5.  potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů;

6. vstup je umožněn cestujícím, kteří prodělali onemocněné COVID-19 (min před 11 dny a ne více než 270 dnů);

7. vstup je umožněn na základě platného EU digitálního COVID certifikátu.

8. před vstupem do Chorvatska je nutné mít registraci.

B. Podmínky pro vstup z CHORVATSKA DO ČESKÉ REPUBLIKY

Cestující z Chorvatska spadají do červené zóny s vysokým rizikem nákazy (informace platná k 30.09.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.

Návrat do ČR

Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odjezdem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimka pro děti
Povinnost testů při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 6 let. Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu. 

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí se středním rizikem nákazy:
Osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v ČR nebo v jiném členském státě EU a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo
a)od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b) v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní) se prokazují certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Všechny osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář!

Pro vstup do České republiky tedy platí:

1. cestující musí před cestou vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
2. před zahájením cesty do ČR musí cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním   výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o  negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru).
3. po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR, do výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.
4. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty, ale jsou povinni se nejdřív ‚
  5. den, nejpozději však 14. den, po příjezdu na území ČR podrobit RT-PCR testu. Do výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.
5. povinnost testování před návratem do ČR neplatí pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném plném očkování a také pro osoby po prodělání nemoci Covid-19. Tyto osoby musí jen vyplnit příjezdový formulář

 

Co po Vás budeme požadovat na odbavovacím nástupním místě:
Kvůli kontrole dokumentů a cestovních dokladů před nástupem do autobusu doporučujeme na nástupní místo přijít s dostatečným předstihem.

Na nástupním místě v Hodoníně vám budou před vstupem do autobusu zkontrolovány tyto dokumenty:

  • Registrace ke vstupu do Chorvatska (povinné)
  • Cestovní doklad, který jste uvedli při registraci do Chorvatska
  • Akreditovaný certifikát o prodělané nemoci COVID-19, očkování nebo testu (antigen, PCR) - povinné
Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo přes 80 960 klientů

a 85% zákazníků se rok co rok vrací

Přečtěte si komentáře na Facebooku

Chcete více fotografií

z míst, kam jezdíme?

Jsme na Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.