Fotosoutěž

Pořadatel fotosoutěže:

TVARBET MORAVIA, a.s., divize CK KM TRAVEL

Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín, IČO 136 90 558, OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 255, www.kmtravel.cz

Pravidla fotosoutěže:
Přihlášením do fotosoutěže souhlasíte s následujícími pravidly a podmínkami:

- do fotosoutěže budou zařazeny pouze ty fotografie, které byly zaslány v souladu s Podmínkami pro účast ve fotosoutěži.
- soutěžící smí do fotosoutěže zaslat pouze fotografie, jejichž je vlastníkem a zároveň jediným autorem.
- právo na zveřejnění: Pořadatel fotosoutěže je oprávněn všechny zaslané fotografie zveřejnit ve svých reklamních projektech bez dalšího souhlasu autora. Toto oprávnění poskytuje soutěžící jako autor pořadateli fotosoutěže bezplatně a bez jakéhokoli časového, územního nebo jiného omezení. Pořadatel je oprávněn zaslané fotografie přiměřeně retušovat a doplnit je svým logem nebo jiným přiměřeným reklamním motivem. Soutěžící odpovídá za souhlas osob vyfocených na zaslaných fotografiích s jejich užitím dle těchto podmínek.
- pro výherce jsou připraveny ceny: 3 x dárkový poukaz na zájezd pořádaný CK KM TRAVEL v hodnotě 3.000 Kč, 5 x dárkový poukaz na zájezd pořádaný CK KM TRAVEL v hodnotě 1.500 Kč, 10 x dárkový poukaz na jednodenní výlet pořádaný CK KM TRAVEL v hodnotě 300 Kč, 15 x dárek od CK KM TRAVEL.
- poukazy na zájezd a na výlet pořádaný CK KM TRAVEL je možné uplatnit pouze na zájezd a na výlet uskutečněný v sezoně 20120. Platnost poukazu je do 31. 03. 2020 a uplatnění je možné pouze na prodejnách patřících CK KM TRAVEL. Poukaz se v případě zrušení zájezdu ze strany CK KM TRAVEL neproplácí, ale je možné ho převést na jiný zájezd či výlet pořádaný CK KM TRAVEL.
- poukaz je nepřenosný a je možné ho kombinovat pouze se slevami za včasný nákup.
- za účast ve fotosoutěži se neplatí žádný vklad.
- výherní fotografie budou zveřejněny na stránkách facebooku CK KM TRAVEL nejpozději do 31.10.2019.
-fotosoutěže se nesmí účastnit pracovníci a jejich rodinní příslušníci. Dále se fotosoutěže mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.
- o výhercích bude rozhodovat více členná komise určená CK KM TRAVEL. Ze všech fotografií budou od každého soutěžícího vybrány fotografie dle Podmínek pro účast ve fotosoutěži. Fotografie zařazené do soutěžního výběru budou označeny pořadovým číslem soutěžícího, které bude znát jen pracovník přijímající fotografie.
- pořadatel fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.