ITÁLIE:

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTĚ DO ITÁLIE A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU Z ITÁLIE DO ČR

Dokument byl vytvořen: dne 09.06.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/informace_k_cestovani_ceska_republika.html

Co potřebujete vědět před cestou do Itálie

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY DO ITÁLIE:

Itálii je možno navštívit bez udání důvodu, tj. i za účelem turistiky – je nutno dodržet podmínky vstupu do Itálie (test-čestné prohlášení- nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení).

1) TEST: Pro přijíždějící je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h.
Výjimku z testu mají děti mladší 2 let.
Pokud se cestující neprokáže testem, následuje povinná desetidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě se musí nahlásit místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

Itálie nezavedla výjimky pro očkované osoby, ani výjimky pro osoby, které již COVID-19 prodělaly (čeká na dohodu v rámci EU).

 

2) Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo  vytištěnou PDF verzí).

3) Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL. Stačí se na ASL nahlásit, že jste přijeli, dokumenty k testu či PLF se jim nezasílají. Na místě pomůže zajistit náš delegát.

Pro vstup do Itálie tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu
2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 48 hodin) nebo rychlého antigenního testu (nesmí být starší 48 hodin), test nemusí mít děti mladší 2 let
3. vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář (dPLF). Po vyplnění cestujícící obdrží QR kód
4. po příjezdu do Itálie se nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL

Co potřebujete vědět před cestou z Itálie zpět do ČR?

 

B. Podmínky pro vstup z ITÁLIE DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Cestující z Itálie spadají do oranžové zóny (informace platná k 09.06.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.

Pro vstup do České republiky z Itálie platí:

Před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, autobusem) cestující nad 5 let musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravcem jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a dále jej cestující musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Povinnost testů při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 5 let.
UPOZORNĚNÍ! Bez tohoto potvrzení nebude cestující vpuštěn do veřejného dopravního prostředku.

Testování pro cestující letadlem či autobusem pomůže zajistit delegát v místě pobytu. Orientační cena je přibližně 20 EUR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

Po příjezdu do ČR po dobu 14 dnů platí pro všechny povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí se středním rizikem nákazy:

Osoby, kterým byl Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky, ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“), před svým návratem do ČR pouze vyplňují příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Pro vstup do České republiky z Itálie tedy platí:

1. před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole
2. cestující veřejnou dopravou musí podstoupit 
antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR).
3. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty. Musí podstoupit antigenní nebo RT-PCR test nejpozději do 5 dnů od návratu do ČR
4. po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory (např. FFP2, KN95) nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu)

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo
78 957 klientů

Přečtěte si komentáře na Facebooku

83% zákazníků
se rok co rok vrací

Založili jsme proto klub KM TRAVEL