ITÁLIE:

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTĚ DO ITÁLIE A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU Z ITÁLIE DO ČR

Dokument byl vytvořen: dne 16.08.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
 

Co potřebujete vědět před cestou do Itálie

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY DO ITÁLIE:

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu s nízkým (zelená barva) nebo se středním (oranžová barva) rizikem výskytu onemocnění COVID-19:

Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odletem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, autobusem) cestující nad 6 let mohou podstoupit v Itálii antigenní test (provedený max. 48 hodin před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Tento test lze také absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území, necestují-li ze zemí se středním rizikem (oranžová barva) hromadným dopravním prostředkem.
Povinnost testů při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 6 let.
Případné testování pro cestující letadlem či autobusem pomůže zajistit delegát v místě pobytu. Orientační cena je přibližně 20 EUR. Prosíme o důkladnou kontrolu svých osobních údajů na potvrzení pro návrat. 

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.
 

 

Pro vstup do Itálie tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu
2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 48 hodin) nebo rychlého antigenního testu (nesmí být starší 48 hodin), test nemusí mít děti mladší 6 let
3- nebo mít ukončené plné očkování minimálně před více než 14 dny
3. mít platný EU digitální COVID certifikát
4. vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář (dPLF). Po vyplnění cestujícící obdrží QR kód

Co potřebujete vědět před cestou z Itálie zpět do ČR?

Cestující z Itálie spadají do oranžové zóny (informace platná k 16.08.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.


Návrat z Itálie zpět do ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu s nízkým (zelená barva) nebo se středním (oranžová barva) rizikem výskytu onemocnění COVID-19:

Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odletem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, autobusem) cestující nad 6 let mohou podstoupit v Itálii antigenní test (provedený max. 48 hodin před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Tento test lze také absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území, necestují-li ze zemí se středním rizikem (oranžová barva) hromadným dopravním prostředkem.
Povinnost testů při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 6 let.
Případné testování pro cestující letadlem či autobusem pomůže zajistit delegát v místě pobytu. Orientační cena je přibližně 20 EUR. Prosíme o důkladnou kontrolu svých osobních údajů na potvrzení pro návrat. 

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí s nízkým rizikem nákazy:
Osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v ČR nebo v jiném členském státě EU a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo
a)od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b) v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní) se prokazují certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Všechny osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář!

 

Pro vstup Z Itálie do České republiky tedy platí:

1. cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici a to vyplněním   příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
2. před zahájením cesty do ČR mohou cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních   služeb o negativním výsledku 
antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením   akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Tento test lze   také absolvovat až do pěti dnů po příjezdu na území ČR. Toto platí jak pro cestující autobusovou   dopravou, tak vlastní.
3. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty, ale jsou povinni se   nejpozději do 5 dnů po příjezdu na území ČR podrobit antigennímu nebo RT-PCR testu.

4. povinnost testování před návratem do ČR neplatí pro očkované osoby s národním certifikátem o   provedeném plném očkování.

5. výjimku mají děti mladší 6 let.
6. výjimky z těchto nařízení najdete: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/

 

 

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo přes 80 960 klientů

a 85% zákazníků se rok co rok vrací

Přečtěte si komentáře na Facebooku

Chcete více fotografií

z míst, kam jezdíme?

Jsme na Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.