MAĎARSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument byl aktualizován dne 22.09.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Webové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html


A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY do MAĎARSKA

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska, Rumunska nebo Ukrajiny mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci).
Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky pouze v sociálních a zdravotních zařízeních. Vstup do hotelů, restaurací a lázní je bez omezení. 
Doporučujeme si i tak sebou vzít digitální EU certifikát, který je možné stáhnout na https://ocko.uzis.cz/

Pro vstup do Maďarska tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu;

2. vstup je možný bez povinnosti doložit bezinfekčnost při cestě autem či autobusem

 

B. Podmínky pro vstup z MAĎARSKA do ČESKÉ REPUBLIKY – pobyt méně než 12 hodin

Cestující z Maďarska spadají do zelené zóny s nízkým rizikem nákazy (informace platná k 22.09.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Pobyt na území  Maďarska bude méně než 12 hodin. Cestující z těchto zemí do ČR mohou tedy přijet bez jakýchkoliv omezení  na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.09.2021.

Pro vstup do České republiky tedy platí:
1. Pro návrat do ČR není třeba žádný test ani potvrzení. Pobyt na území Slovenska bude do 12 hodin.

 

C. Podmínky pro vstup z MAĎARSKA do ČESKÉ REPUBLIKY – pobyt v zahraničí více než 12 hodin

Cestující z Maďarska spadají do zelené zóny s nízkým rizikem nákazy (informace platná k 22.09.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Návrat do ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu s nízkým (zelená barva) nebo se středním (oranžová barva) rizikem výskytu onemocnění COVID-19:

Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odjezdem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, autobusem) cestující nad 6 let mohou podstoupit v Maďarsku antigenní test (provedený max. 48 hodin před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Tento test lze také absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území, necestují-li ze zemí se středním rizikem (oranžová barva) hromadným dopravním prostředkem.
Povinnost testů se nevztahuje na osoby mladší 6 let.

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí s nízkým rizikem nákazy:

Osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v ČR nebo v jiném členském státě EU a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo

b) v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní

Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní) se prokazují certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.
Všechny osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář!

 

Pro vstup do České republiky tedy platí:

1. cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici a to vyplněním příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
2. před zahájením cesty do ČR mohou cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním     výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Tento test lze také absolvovat až do pěti dnů po příjezdu na území ČR
3. povinnost testování neplatí pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném plném očkování.
4. výjimku mají děti mladší 6 let.
5. výjimky z těchto nařízení najdete: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo
78 957 klientů

Přečtěte si komentáře na Facebooku

83% zákazníků
se rok co rok vrací

Založili jsme proto klub KM TRAVEL