MAĎARSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument byl aktualizován dne 20.10.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Webové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY do MAĎARSKA

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska, Rumunska nebo Ukrajiny mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci).
Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky pouze v sociálních a zdravotních zařízeních.

Vstup do hotelů, restaurací a lázní je bez omezení.

Pro vstup do Maďarska tedy platí:

1. vstup je možný bez udání důvodu;

2. vstup je možný bez povinnosti doložit bezinfekčnost při cestě autem či autobusem


Doporučujeme si i tak sebou vzít digitální EU certifikát, který je možné stáhnout na https://ocko.uzis.cz/

B. Podmínky pro vstup z MAĎARSKA do ČESKÉ REPUBLIKY – pobyt méně než 12 hodin

B. Podmínky pro vstup z MAĎARSKA do ČESKÉ REPUBLIKY
Cestující z Maďarska spadají do červené zóny s velmi vysokým rizikem nákazy (informace platná k 20.10.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.htmlhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html.

Pro vstup do České republiky tedy platí:
Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odjezdem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru.) Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Povinnost testů se nevztahuje na osoby mladší 6 let.

Výjimka z testů pro návrat ze zemí s vysokým rizikem nákazy:
Osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v ČR nebo v jiném členském státě EU a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo
a)od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b) v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní) se prokazují certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Všechny osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář!

 

Pro vstup do České republiky z Maďarska tedy platí:

1. cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici a to vyplněním příjezdového formuláře,   potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
2. před zahájením cesty do ČR musí cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním   výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Pote se podstoupit RT-PCR   test nejdříve 5. den. Do výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.
3. povinnost testování neplatí pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném plném očkování.
4. výjimku mají děti mladší 6 let.
5. výjimky z těchto nařízení najdete: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo přes 80 960 klientů

a 85% zákazníků se rok co rok vrací

Přečtěte si komentáře na Facebooku

Chcete více fotografií

z míst, kam jezdíme?

Jsme na Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.