Podmínky pro vstup do Německa

NĚMECKO
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRATU DO ČR

Dokument byl vytvořen: dne 24.09.2021, podle veřejně dostupných zdrojů.
Webové stránky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html


Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY DO NĚMECKA:

S platností od 1.8.2021 od 0:00 hod. platí nové vstupní podmínky na území Německa. Nově musí cestující z České republiky při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. 

Registrace není pro cestující z nerizikových zemí (aktuálně ČR) nebo běžných rizikových zemí povinná.

Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru.

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12. rok věku, musí mít i při cestách z nerizikové oblasti (tj. Česká republika) buď:

- lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu, nebo

- potvrzení o (úplném) očkování, přičemž doklad o očkování musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní nebo

- potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.

V případě cesty dopravním prostředkem přepravní společnosti jsou cestující povinni předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna. 

Pro vstup do Německa tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu

2. vstup je možný při předložení dokumentu potvrzující očkování proti COVID 19

3. vstup je možný při předložení dokumentu potvrzující prodělání onemocnění COVID 19 v posledních 6 měsících

4. vstup je možný při předložení negativního testu PCR, který nesmí být starší 48 hodin nebo při předložení negativního antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin

5.děti do 12 let nemusí předkládat žádné potvrzení. Pro hlavní město Vídeň je stanovena věková hranice 6 let.


Podmínky pro vstup z Německa DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Cestující z Německa spadají do červené zóny (informace platná k 24.09.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Návrat z Německa do ČR

Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odjezdem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimka pro děti

Povinnost testů při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 6 let. Osoby do dovršení 12 let věku (od 31.7.): pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář;  po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.


Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy:

Osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v ČR nebo v jiném členském státě EU a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b) v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní.


Výjimka pro osoby po prodělání onemocnění COVID-19

Od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Je nutné se prokazat certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Všechny osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář!
 

Pro vstup do České republiky tedy platí:

1. cestující musí před cestou vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
2. před zahájením cesty do ČR musí cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru).
3. po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR, do výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.
4. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty, ale jsou povinni se nejdřív
5. den, nejpozději však 14. den, po příjezdu na území ČR podrobit RT-PCR testu. Do výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.
5. povinnost testování před návratem do ČR neplatí pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném plném očkování a také pro osoby po prodělání nemoci Covid-19. Tyto osoby musí jen vyplnit příjezdový formulář

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo přes 80 960 klientů

a 85% zákazníků se rok co rok vrací

Přečtěte si komentáře na Facebooku

Chcete více fotografií

z míst, kam jezdíme?

Jsme na Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.