Skandinávie - poznávací

Popis

Tento podrobný okruh propojuje nejkrásnější partie severního Norska (čarokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmavě červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí rozeklané vrcholky hor) s přírodními krásami středního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá cesta Severu přes hory a fjordy začínající proslulou cestou Trollů, pokračující plavbou přes Nord-dalsfjord a končící u nejkrásnějšího fjordu Geiranger). Zájezd neopomíjí ani kulturní památky země, navštívíme největší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen v Lillehammeru, věhlasná muzea v Oslu.

Ubytování

8x ubytování v 4–5 lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách

Stravování

Vlastní

Program

1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Krátkým trajektem z Německa do Dánska a novým Resundským mostem z Kodaně do Malmö ve Švédsku.
2. den – LUND – významné kulturní středisko v jižním Švédsku s pěknou románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie.
3. den – Zastávka u hraničního fjordu IDDEFJORD. Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJØSA. Návštěva městečka LILLEHAMMER – turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen.
4. den – Průjezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou přírodu. Devítihodinová prohlídka TROND-HEIMU – třetí největší město Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy. Noční přejezd.
5.–6. den – Souostroví LOFOTY – patří k nejmalebnějším místům ve Skandinávii. Rybářské vesničky jsou rozprostřené podél mořských zálivů a nad nimi se tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj turistů, malířů a rybářů. Hlavní město SVOLVAER, UNESCEM chráněný fjord NUSFJORD, městečko SUND známé kovářskou výrobou, městečko REINE vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot aj.
7. den – Přejezd nově otevřenou silnicí s mnoha dlouhými tunely a trajektem zpět na pevninu s pohledy na skalnaté hory vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku Rago. Městečko FAUSKE.
8. den – Zastávka na POLÁRNÍM KRUHU – prohlídka návštěvního centra. SVARTISEN – výlet k nejznámějšímu ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce. MO I RANA – město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti. Noční přejezd.
9. den – Procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování.
10. den – ZLATÁ CESTA SEVERU – začíná jedinečným stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou vyhlídkou, pokračuje přes hory k NORDDALSFJORDU a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím OTTADALEN se zastávkou v městečku LOM s kostelíkem a dřevěnou architekturou. Nocleh.
11. den – OSLO – vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei. Nocleh.
12. den – MALMÖ – třetí největší město Švédska, jež si zachovalo řadu stavebních památek. Odjezd do Čech.
13. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

Dopravu autobusem, trajekty, 8x ubytování v 4–5 lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách, průvodce.

Cena nezahrnuje

Vstupné; pojištění léčebných výloh, storna zájezdu, zavazadel, úrazu a odpovědnosti za škodu á 429,-Kč/os.

Doprava

Zájezdový bus.

Pořadatelem tohoto zájezdu je Ladislav Cacek, IČ 13554441.