Francie Champagne - poznávací

Program zájezdu : 

1. den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční transfer přes Něměcko. 

2. den: Remeš (UNESCO), kultovní centrum středověké Champagne, antické památky města, vrcholně gotická katedrála Notre-Dame z 13. století, která byla korunovačním místem francouzských králů a je větší než katedrála Notre Dame v Paříži, jedinečná díla středověkého sochařství (slavný Usmívající se anděl) a Chagallovy moderní vitráže v interiéru chrámu, vitráže našeho malíře Josefa Šímy v poutním kostele sv. Jakuba, raně gotická klášterní bazilika sv. Remigia. Épernay, světové centrum šampaňského, exkurze do sklepů (Castellane s průvodcem, nebo individuálně Moët et Chandon), historické vinice a sklepy Champagne. 

3. den: Troyes , historické centrum kraje Champagne , severofrancouzská gotická architektura - katedrála a několik chrámů, hrázděné domy, kouzelná atmosféra, dle počasí cesta zelenou oázou Troyes s unikátními románskými a renesančními kamennými a hrázděnými kostelíky. Châlons-en-Champagne, městečko s jedinečnou sbírkou raně gotického sochařství 2. poloviny 12. století v kostele Notre-Dame-en-Vaux, gotická katedrála sv. Štěpána a úžasný chrám v pozdně gotickém stylu Notre-Dame de l'Épine. Návrat na ubytování. 

4. den: Chateau de Vaux-le-Vicomte, soukromý zámek s dokonalými francouzskými zahradami, které vznikly ještě před Versailles a posloužily jako vzor. Saint-Loup-de-Naud, kostel s raně gotickým portálem imitujícím sochařství z Chartres.  Provins - UNESCO, středověké město, jedno z významných obchodních a kulturních center Champagne, ve středověku dějiště velikých trhů, opevněná pevnost – donjon (Tour César), nejslavnější památka tohoto typu ve středověké Francii, kostel s plastikami napodobujícími sochy z katedrály v Chartres, pýchou města jsou karmínové "růže z Provins", se kterými se můžete seznámit v rozáriu (na 300 druhů růží). Odpoledne slavná historická slavnost Médiévales de Provins –patří mezi největší evropské středověké slavnosti, průvod v historických krojích, středověké trhy, možnost občerstvení. V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR. 

5. den: V odpoledních hodinách návrat do nástupních míst. 

* CK si vyhrazuje právo na změnu programu. 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování ve 2 lůžkových pokojích v hotelu***, 2x snídani, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku 

Cena nezahrnuje: vstupné do památek, cestovní pojištění 

Nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Praha. Svozy: Ostrava 350 Kč, Nový Jičín 300 Kč, Olomouc 250 Kč, Přerov 200 Kč