Itálie Toskánsko - poznávací

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách, noční transfer přes Rakousko do Itálie.

2. den: Příjezd do Florencie (UNESCO) - město, do jehož tváře se tak významně vepsala italská renesance. Metrople Toskánska s mnoha památkami :Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova zvonice, slavné náměstí Signoria se sochou Davida, kostel San Lorenzo s Medicejskou kaplí, slavná Galleria Uffizzi. Přejezd na ubytování do hotelu.

3. den: Po snídani odjezd do San Giminagno (UNESCO) - jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města. Následně návštěva města Siena (UNESCO)- město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex. Návrat na ubytování.

4. den: Pisa - kdysi námořní velmoc, dnes přitahuje slavnou šikmou věží. Prohlédneme si Piazza Miracoli s dómem s překrásným průčelím, baptiseriem s mramorovou křtitelnicí a proslulou kazatelnou i známou Campanilu. Následně přejezd do města Lucca, úchvatné, rozkošné strobylé město, do kterého se na první pohled zamilujete. Má spoustu památek, bohatou historii, nádherné kostely, atraktivní směs náměstí a dlážděných uliček. Můžete zde shlédnou i rodný dům známého italského hudebního skladatele Giacoma Pucciniho. Poté odjedeme na pobřeží Ligurského moře do známeho přímořského letoviska Viareggio s krásnou písčitou pláží, se spoustou restaurací, kde bude možnost koupání. Poté odjezd směr ČR.

5. den: V ranních hodinách návrat do nástupní míst.

*CK si vyhrazuje právo na změnu programu

Cena zahrnuje: 2x ubytování ve 2 lůžkových pokojích v hotelu ***, 2x snídani, dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje: případné vstupné, cestovní pojištění, pobytovou taxu 2 €/os./pobyt, případné transfery metrem po Florencii.

Nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov, svozy: +350 Kč Ostrava, +300 Kč Nový Jičín, +250 Kč Olomouc, +200 Kč Přerov, +150 Kč Hodonín. K realizaci svozu je minimální počet osob 8.