Ukrajina - poznávací

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd přes Slovensko.

2. den: Zastávka v Užhorodě (cca 4km za hranicemi Slovenska), největší a hlavní město Zakarpatské

Ukrajiny (centrum, hradní pevnost, katedrála, náměstí Cyrila a Metoděje, nejdelší lipová alej v Evropě, popř. lidový skanzen). Přesun na ubytování do Koločavy.

3. den: KOLOČAVA - nejznámější vesnice Podkarpatské Rusi a rodná ves Nikoly Šuhaje, hrob Nikoly Šuhaje, muzeum Ivana Olbrachta, starobylý dřevěný kostelík, skanzen a procházka po Koločavě.

4. den: NP Siněvir, výstup k Siněvirskému jezeru (cca 1.200 m jedna cesta), procházka kolem jezera, oběd v hospůdce u jezera, přesun do dědiny Svoboda - živoucí skanzen s roubenými domky a pastvinami, přesun k přírodní rezervaci s medvědy.

5. den: Polonina Boržava - túra k vodopádu Šipot, možnost také sedačkovou lanovkou na hlavní hřeben, krásné výhledy na okolní vesnice a pastviny, výšlap na Velikij Verch.

6. den: Odjezd zpět do ČR, po cestě zastávka v košíkářské vesnici IZA a v Mukačevu (hrad Palanok, tržnice a další). Návrat ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích v penzionu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupné do památek a na lanovku, polopenzi +400,-Kč/osoba/zájezd, cestovní pojištění.

Nástupní místa: Holešov, Fryšták, Zlín, Vizovice. Svozy: Hulín, Kroměříž, Brno, Ostrava 350 Kč, Nový Jičín 300 Kč, Olomouc 250 Kč, Přerov 200 Kč, Hodonín 150 Kč.

PRO VSTUP A POBYT NA UKRAJINU JE NUTNÝ PLATNÝ CESTOVNÍ PAS S MIN. DOBOU PLATNOSTI 3 MĚSÍCE.