ŘECKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument byl aktualizován dne 23.08.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.

Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

Co potřebujete vědět před cestou do Řecka

A) Registrace před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

  • Každý cestující nad 18 let musí před vstupem do Řecka (nejpozději den před odletem do 23:59 řeckého (VEČ), tzn. 22:59 českého času) vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na  https://travel.gov.gr/#/.

Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka (platí jak pro pozemní cestu, tak leteckou cestu). Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Upozorňujeme, že cestující bez QR kódu nebude vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

DOPORUČENÍ: V případě ranního letu doporučujeme zadat do PLF formuláře datum příjezdu o den dříve.
Cestuje-li Vás více dospělých a dětí, doporučujeme vyplnit více PLF formulářů - tak, aby na jednom formuláři byl uveden jeden dospělý a jedno dítě.

 

B) Čeští občané, kteří vstupují na území Řecka, se musí prokázat jedním z následujících dokumentů:

  Všichni cestující starší 12 let musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

-  Oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny

-  Nebo potvrzením o negativním PCR testu provedeném nejdéle 72 hodin před překročením hranice výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) v akreditované laboratoři.

  Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají jen PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu).

-   Nebo negativním antigenním testem provedeném nejdéle 48 hodin před překročením hranice v akreditované laboratoři (doporučujeme, aby potvrzení obsahovalo rovněž číslo cestovního dokladu).

-  Nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, které bylo vystaveno 30 dnů po prvním pozitivním PCR/Rapid Ag testu provedeném v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení musí být vystaveno orgánem veřejné správy dle místní legislativy, musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a je platné 180 dnů od data prvního (pozitivního) testu.

 

Všechny uvedené dokumenty musí být vystaveny v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.
Od 1. července 2021 čeští občané do Řecka mohou vstoupit, pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem. Ten je možné vytisknout na https://ocko.uzis.cz/

C) Testování na hranicích a karanténa

  • Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu či očkování a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.
  • Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním testům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země platí jak pro pozemní cestu, tak leteckou cestu)

Pro vstup do Řecka tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu
2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 72 hodin) nebo negativního antigenního testu (ne starší než 48 hodin), test nemusí mít děti do 12 let
3. vstup je možný při předložení certifikátu o provedeném očkování, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace
4. vstup je možný při předložení certifikátu o prodělání nemoci
5. vstup je možný s platným digitálním covid certifikátem EU.
6. všichni cestující nad 18 let musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód
7. Nevyplnění PLF formuláře, neobdržení QR kódu, odmítnutí namátkového testu je důvodem k odepření vstupu do země a vyloučení z letecké přepravy

Co potřebujete vědět před cestou z Řecka zpět do ČR

Podmínky pro vstup z ŘECKA DO ČESKÉ REPUBLIKY

Cestující z Řecka spadají do červené zóny (informace platná k 23.08.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81

Návrat z Řecka do ČR

Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odletem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kód zobrazit. V případě odletu ze Soluně je nutné mít vytištěný příjezdový formulář s QR kódem.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou 

Zejm. letadlem, vlakem, autobusem cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Povinnost testů při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 6 let.
Případné testování pro cestující letadlem či autobusem pomůže zajistit delegát v místě pobytu. Orientační cena je přibližně 20-30 EUR. Prosíme o důkladnou kontrolu svých osobních údajů na potvrzení pro návrat. 

Výjimka pro očkované osoby

Při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy:
Osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v ČR nebo v jiném členském státě EU a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, s tím, že u očkování uplynulo
a)od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b) v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní) se prokazují certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Všechny osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář!

Pro vstup do České republiky z Řecka tedy platí:

1. cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici a to vyplněním příjezdového formuláře,   potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
2. před zahájením cesty do ČR musí cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o   negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o   negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru).
3.  po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR, do výsledku RT-PCR testu je nutná   samoizolace.
4. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty, ale jsou povinni se nejdřív   5. den, nejpozději však 14. den, po příjezdu na území ČR podrobit RT-PCR testu. Do výsledku RT-PCR testu je nutná   samoizolace.
5. povinnost testování před návratem do ČR neplatí pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném plném   očkování a také pro osoby po prodělání nemoci Covid-19. Tyto osoby musí jen vyplnit příjezdový formulář.

 

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo přes 80 960 klientů

a 85% zákazníků se rok co rok vrací

Přečtěte si komentáře na Facebooku

Chcete více fotografií

z míst, kam jezdíme?

Jsme na Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.