ŘECKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument byl aktualizován dne 03.06.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.

Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

Co potřebujete vědět před cestou do Řecka

A. Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY do ŘECKA

Podmínky ke vstupu do Řecka:

1) Registrace před vstupem – Passenger Locator Form (PLF)

- Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/.

- Každý cestující nad 18 let musí nejpozději den před odletem do Řecka do 23:59 řeckého času, tzn. 22:59 českého času, vyplnit před vstupem do Řecka elektronicky Passenger Locator Form (PLF).  Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka (platí jak pro pozemní cestu, tak leteckou cestu). Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.
Upozorňujeme, že cestující bez QR kódu nebude vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

- DOPORUČENÍ: V případě ranního letu doporučujeme zadat do PLF formuláře datum příjezdu o den dříve.

2) Čeští občané, kteří vstupují na území Řecka, se mohou prokázat jedním z následujících dokumentů: Všichni cestující starší 5 let musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

-  oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny.

-  nebo potvrzením o negativním PCR testu provedeném nejdéle 72 hodin před překročením hranice výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) v akreditované laboratoři.

Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška však neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.

-  nebo dokumentem potvrzujícím kladný výsledek provedeného testu PCR nebo antigenního testu na COVID-19 u osob, které prodělaly onemocnění koronavirem, které je platné 2 až 9 měsíců od data provedeného testu.

Všechny uvedené dokumenty musí být vystaveny v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

Dokument musí být dle vzoru MZČR s razítkem a podpisem:

 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdf 

3) Testování na hranicích a karanténa

- letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu či očkování a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.

- cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním testům na Covid19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země platí jak pro pozemní cestu, tak leteckou cestu).

- osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem je pro turistiku uzavřené. Až do odvolání lze cestovat pouze přes hraniční přechod s Bulharskem Kulata–Promachonas a Orchomenio (po celých 24 hodin) na hranici s Bulharskem a Evzoni (od 7 do 23 hod.) na hranici se Severní Makedoni.

Veškerá mimořádná proti epidemiologická opatření platí bez výjimky i pro návštěvníky země a jejich nedodržení je pokutováno.

Pro vstup do Řecka tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu.
2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 72 hodin), test nemusí mít děti do 5 let.
3. vstup je možný při předložení certifikátu a provedeném očkování, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace.
4. vstup je možný při předložení certifikátu o prodělání nemoci.
5. všichni cestující nad 18 let musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód.
6. na pozemní hranici může být pozitivní test důvodem k odepření vstupu do země.
7. nevyplnění PLF formuláře, neobdržení QR kódu, odmítnutí namátkové testu je důvodem k odepření vstupu do země a vyloučení z letecké přepravy.

Co potřebujete vědět před cestou z Řecka zpět do ČR

B. Podmínky pro vstup z ŘECKA DO ČESKÉ REPUBLIKY

Cestující z Řecka spadají do červené zóny (informace platná k 03.06.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.

Pro vstup do České republiky tedy platí:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.

Negativní test před odjezdem/odletem do ČR

Před nástupem do dopravního prostředku

- v případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující nad 5 let musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

- potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravcem jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a dále jej cestující musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

UPOZORNĚNÍ! Bez tohoto potvrzení nebude cestující vpuštěn do veřejného dopravního prostředku.

Testování pro cestující letadlem či autobusem pomůže zajistit delegát v místě pobytu.
Orientační cena je přibližně 25 EUR.

Po příjezdu do ČR

- po příjezdu do ČR se každý cestující (individuální i hromadnou přepravou) samoizoluje, nejpozději 5. den po příjezdu na území ČR má povinnost  podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.

- do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu).  Po příjezdu do ČR po dobu 14 dnů platí pro všechny povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle norem (např. FFP2, KN95).

Výjimka pro očkované osoby při návratu ze zemí se středním rizikem nákazy:

Čeští občané a rezidenti kompletně naočkovaní v ČR se mohou vracet do ČR bez nutnosti testu či karantény. Od ukončení očkování musí uplynout min. 14 dní. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

POVINNOST TESTŮ PŘI NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY SE NEVZTAHUJE:
- pro osoby mladší 5 let

Pro vstup do České republiky tedy platí:
1. cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole
2. každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). A musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku). Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.
3. osoby cestující individuální přepravou nemusí disponovat testem před započetím cesty
4. cestující jsou povinni se nejpozději 5 dnů po příjezdu na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu
5. do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu)
6. karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejpozději 5 dní po příjezdu
7. po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory (např. FFP2, KN95) nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu)

8. výjimky z těchto nařízení najdete: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo
78 957 klientů

Přečtěte si komentáře na Facebooku

83% zákazníků
se rok co rok vrací

Založili jsme proto klub KM TRAVEL