Smartwings hygienické standardy na palubách letadel

Informace v souvislosti s opatřeními při odbavování letů od 1.7.2020: 


V návaznosti na doporučená opatření Ministerstva dopravy ČR spojená s obnovením provozu na letištích v souvislosti s COVID-19 a v návaznosti na požadavky jednotlivých dopravců jsou na letišti Brno-Tuřany zavedena následující preventivní opatření při odbavování letů:

Informace:

Cestující a veřejnost budou informování o opatřeních prostřednictvím internetových stránek, sociálních sítí, informačních tabulí, monitorů a letáků v prostorách letiště.

Ochrana úst a nosu:

Všichni cestující, zaměstnanci a posádky, kteří se dostanou do blízkého kontaktu s cestujícími, musí ve všech veřejných a neveřejných prostorách letiště nosit vhodnou ochranu úst a nosu (ochranné roušky nebo respirátory, apod.). Na odbavovacích přepážkách, na Zákaznickém centru a na přepážce před bezpečnostní kontrolou budou instalovány plexi štíty.  

Dezinfekce:

Na určených místech budou umístěny prostředky k dezinfekci rukou. Dávkovače dezinfekce budou umístěny u všech vstupů do letištního terminálu, za bezpečnostní kontrolou, u všech WC, v restauraci a v terminálu GA. Pracoviště úklidu bude zajišťovat opakovaný úklid a desinfekci prostor.

Rozestupy:

Tam, kde to umožňují prostory letiště, je doporučeno dodržování odstupu mezi osobami alespoň 1,5 metru. Preventivní opatření budou i nadále vyhodnocována a v případě potřeby bude přistoupeno k jejich úpravě. 

 
Přísné hygienické standardy na palubách letadel Smartwings

(zdroj informací: https://www.smartwings.com/prisne-hygienicke-standardy-na-palubach-nasich-letadel) 
 
Interiér letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů, a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami a toalet. Letadla jsou vybavena vzduchovými filtry HEPA, které zachytí 99,97 % virů a bakterií. 
 
Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu (rouškou) Před vstupem na palubu letadel Smartwings a Českých aerolinií a po celou dobu letu musí mít všichni cestující nasazenu ochranu úst a nosu, vyjma dětí do dvou let a osob, na které se vztahují výjimky dle příslušného krizového či mimořádného opatření. Žádáme vás proto, abyste si přinesli svůj vlastní ochranný prostředek. Může se jednat o jednorázové roušky, respirátory, vlastnoručně ušité ústenky nebo i šálu či šátek. Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je v České republice povinné, ochranu úst a nosu je tak nutné mít i mimo paluby našich letadel, tzn. před vstupem i po výstupu z letadla. 


Sociální distancování

Dvoumetrové odstupy Při nástupu a výstupu do letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících. Usazení v letadle V případě dostatečně volné kapacity budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy.   Bezkontaktní placení Platba na palubách našich letadel je možná pouze bezkontaktně, tj. platební kartou. Letiště Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny. 


Omezení služeb během letu

Abychom zajistili vaši maximální ochranu, přistoupili jsme k omezení vybraných služeb poskytovaných během letu. Občerstvení na palubách Smartwings U pokrmů, které jste si objednali předem, může dojít k úpravám. Palubní občerstvení BISTRO-ON-BOARD je nabízeno v omezené podobě, o kterém vás bude informovat posádka. Veškeré občerstvení podávané či nabízené na palubě je bezpečně zabaleno. Roušku sundávejte pouze během pití a při konzumaci jídla. Jakmile dojíte či dopijete, opět si ji prosím nasaďte. Sky Shop FLY & BUY S ohledem na minimalizaci kontaktu mezi cestujícími a palubními průvodčími nebude možné zakoupit zboží z palubního magazínu FLY & BUY. Palubní magazín mywings Tištěné materiály jsou na palubě omezeny pouze na nezbytně nutné. Z tohoto důvodu na našich letech aktuálně nenajdete palubní magazín mywings. 
 

Upozornění:

Doporučujeme, abyste si před cestou zkontrolovali aktuálně platné požadavky pro vstup do vaší cílové země, a to i v případě, že jste jejím občanem či rezidentem, případně pro transfer přes příslušnou zemi. V některých případech může být vyžadován například test na COVID-19. Pro bližší informace o požadavcích pro vstup do cílové země či transfer přes příslušnou zemi se obraťte na orgány daného státu. 
 

Kam dál?

Informace pro cestu do Řecka

Informace pro cestu do Bulharska

LAST MINUTE zájezdy letecky z Brna