TURECKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVRTATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument byl aktualizován dne 22.06.2021, naším cílem je podat co nejpřesnější informace, ale nemůžeme garantovat, že nedojde ke změně.
Doporučujeme sledovat tyto internetové stránky: https://www.mzv.cz/ankara/cz/viza_a_konzularni_informace/covid_19/souhrnna_aktulizace_opatreni_opatreni_v.html

Co potřebujete vědět před cestou do Turecka

Podmínky pro vstup z ČESKÉ REPUBLIKY DO TURECKA:

A) Registrace před vstupem

 - Passenger Locator Form (PLF)

  • Před vstupem do Turecka je nutné vyplnit příjezdový formulář. Formulář musí být vyplněn během posledních 72 hodin před cestou. Vyplnit a odeslat oficiální elektronický formulář můžete na: https://register.health.gov.tr/#  (formulář je dostupný v několika jazycích a vyplňuje se bez diakritiky). Na základě údajů bude automaticky vytvořen soukromý HES kód, který je nutný pro návštěvu úřadů, bank, nákupních center i většiny restaurací v destinaci. Pro případný kontakt je nutné uvádět přesné a aktuální informace. Na tureckých hranicích mohou probíhat kontroly vyplnění formuláře. Bez vyplnění formuláře Vám mohou hrozit právní a správní sankce. Kromě toho vám nemusí být povolen vstup do Turecka

B) Čeští občané, kteří vstupují na území Turecka, se musí prokázat jedním z následujících dokumentů:

  Všichni cestující starší 6 let musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

-  Oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny

-  Nebo potvrzením o negativním PCR testu provedeném v akreditované laboratoři ne starší než 72 hodin před vstupem do země či potvrzení o antigenním testu provedeném ne více než 48 hodin před příletem do Turecka.

Pro vstup do Turecka tedy platí:

1. vstup je možný, bez udání důvodu
2. vstup je možný při předložení negativního testu RT- PCR (nesmí být starší 72 hodin) či antigenního testu (ne starší 48   hodin před příletem). Test nemusí mít děti do 6 let (tedy 5,99 let)
3. nebo vstup je možný při předložení certifikátu o provedeném očkování, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení   vakcinace
4. všichni cestující musí vyplnit během posledních 72 hodin před vstupem do Turecka elektronický příjezdový formulář,   na jehož základě obdrží HES kód
5. Nevyplnění příjezdového formuláře může být důvodem k odepření vstupu do země

Co potřebuji vědět před cestou z Turecka zpět do ČR?

Podmínky pro vstup z TURECKA DO ČESKÉ REPUBLIKY

Cestující z Turecka spadají do zemí s velmi vysokým rizikem nákazy – tmavě červená barva (informace platná k 23.6.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.

Pro vstup z Turecka do České republiky platí:

Cestující z Turecka spadají do zemí s velmi vysokým rizikem nákazy – tmavě červená barva (informace platná k 21.07.2021). Aktuální barvu zóny zjistíte před návratem domů na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81.

Pro vstup do České republiky tedy platí:

Cestující do ČR musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře (https://plf.uzis.cz/), potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Tento formulář lze vyplnit a vytisknout už před odletem z ČR, což je nutné u cestujících, kteří nemají během cesty mobilní zařízení, na kterém by šel formulář a QR kod zobrazit.

 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravcem jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a dále jej cestující musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Povinnost testů se při návratu do ČR se nevztahuje na osoby mladší 6 let.  
Testování pro cestující letadlem pomůže zajistit delegát v místě pobytu. Orientační cena RT-PCR testu je cca 30 EUR. Prosíme o důkladnou kontrolu svých osobních údajů na potvrzení pro návrat!

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Očkované osoby

osoby, které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování vydaném alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v ČR, nebo členském státě EU bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; a u očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky;
Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19

Osoba, která měla pozitivní výsledek RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, a která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, tyto osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.

 

Pro vstup do České republiky tedy platí:

1. každý cestující musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční   kontrole
2. cestující musí podstoupit
 antigenní test (provedený max. 48 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený   nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). A musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o   jeho výsledku. Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej   musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Povinnost testů se nevztahuje na osoby mladší 6 let.
3. po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru   SARS-CoV-2.

4. do doby předložení negativních výsledků RT-PCR testu se na cestující bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace   (omezení volného pohybu)
5. výjimku z testů mají plně očkované osoby (14 dní po aplikaci poslední očkovací látky) a osoby, které prodělaly COVID-  19 v posledních 180 dnech. Tyto osoby musí vyplnit příjezdový formulář.
6
. výjimky z těchto nařízení najdete: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html#%C4%8CERVEN%C3%81

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo přes 80 960 klientů

a 85% zákazníků se rok co rok vrací

Přečtěte si komentáře na Facebooku

Chcete více fotografií

z míst, kam jezdíme?

Jsme na Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.