V dnešní době platí více než kdy jindy, že vydat se do zahraničí bez cestovního pojištění je velký risk.

Na každé prodejně KM TRAVEL vám rádi zařídíme cestovní pojištění do zahraničí podle vašeho místa pobytu. Už několik let spolupracujeme s  pojišťovnou UNIQA, která má výhodné podmínky pojistného krytí včetně zubního ošetření a nově i extra připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie.

Naše cestovní kancelář KM TRAVEL je prostředníkem při sjednání cestovního pojištění. V případě pojistné události (tzv. plnění) se obracíte přímo na pojišťovnu UNIQA.

L5S - pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 5 000 000 Kč
- pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 5 000 000 Kč
(akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh, náklady na repatriaci pojištěného do 5 mil., náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do 5 mil., náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč, náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč, náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč, zachraňovací náklady 1 500 000 Kč, odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč, zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč, náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč, náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč. Součástí pojištění léčebných výloh jsou i náklady spojené onemocněním COVID jehož součástí jsou nad rámec pojištění i náklady na karanténní ubytování, v případě onemocnění - do 30 000 Kč)
- pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše 20 000 Kč/os.

K5S - pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – viz výše
- pojištění stornovacích poplatků (80% znich), max. do výše 10 000 Kč/os.
- úrazové pojištění –smrt následkem úrazu do 150 000 Kč, trvalé následky úrazu (od 10%) do 300 000 Kč, nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den
- připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osobydo 2 000 000 Kč
- připojištění zavazadel 15 000 Kč, max 5 000 Kč/ks

- připojištění výše náhrad dovolené (80%), max. do výše 10 000 Kč

K5SS - pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – viz výše
- pojištění stornovacích poplatků (80% znich), max. do výše 2 0000 Kč/os.
- úrazové pojištění – smrt následkem úrazu do 150 000 Kč, trvalé následky úrazu (od 10%) do 300 000 Kč, nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den
- připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč
- připojištění zavazadel 15 000 Kč, max 5 000 Kč/ks
- připojištění výše náhrad dovolené (80%), max. do výše 20 000 Kč

K5SSS - pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – viz výše
- pojištění stornovacích poplatků (80% znich), max. do výše 40 000 Kč/os.
- úrazové pojištění –smrt následkem úrazudo 150 000 Kč, trvalé následky úrazu (od 10%) do 300 000 Kč, nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den
- připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč
- připojištění zavazadel 15 000 Kč, max 5 000 Kč/ks
- připojištění výše náhrad dovolené (80%), max. do výše 40 000 Kč

 

Co kryje základní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny?(bez připojištění)

1) případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na "semafor" a doporučení MZV

2) storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie (ale ne, pokud skončí před odjezdem / odletem v karanténě a COVID-19 se neprokáže)

Rozšířená ochrana na situace v souvislosti s COVID-19 či jiné pandemie / epidemie
(nový typ cestovního pojištění platný od 1.12.2020)

Cestovní pojištění UNIQA L5S + PCOVID 25+26 = 51 Kč/os./den
Cestovní pojištění UNIQA K5S + PCOVID 40+26 = 66 Kč/os./den
Cestovní pojištění UNIQA K5SS + PCOVID 46+26 = 72 Kč/os./den
Cestovní pojištění UNIQA K5SSS + PCOVID 52+26 = 78 Kč/os./den

Rozšířená ochrana zahrnuje:
1. Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény

- " Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění."
- "Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování." (v případě karantény při nákaze klienta, preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem – např. V hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza).

2. Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

- " Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění."
- " Pojistné plnění je v případě náhradní doprav omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě." (karanténa v souvislosti s nákazou klienta, preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu)

3. Náklady na stornopoplatky v případě nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

- pojištění rozšiřuje pojištění stornovacích poplatků o situace, kdy klient doloží, že v ČR, ještě před odjezdem,nebyl vpuštěn do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19- dále je pokryta situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnýmipro vycestování nevěděl a nemohl vědět).
(Jedná se o situaci související s akutními zdravotními problémy pří nástupu do dopravního prostředku, nebo opouštění hranic.)

Preventivní domácí karanténa, která je nařízena osobě BEZ zdravotních potíží (např. po kontaktu s jinou osobou) nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu NENÍ předmětem pojištění.

Limity cestovního pojištění s rozšířenou ochranou

Zóna            Náklady na ubytování        Náklady na náhradní dopravu
EVROPA              10 000 Kč                                   10 000 Kč

Součástí všech typů pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

Doporučujeme:

Informační dokument o pojistném produktu UNIQA

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Přečtěte si článek na blogu KM TRAVEL Proč mít cestovní pojištění?

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo
78 957 klientů

Přečtěte si komentáře na Facebooku

83% zákazníků
se rok co rok vrací

Založili jsme proto klub KM TRAVEL
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.