Cestovní pojištění

Určitě není předčasné přemýšlet nad tím, že se vám může něco stát, ať už před dovolenou nebo během ní.

Na každé prodejně KM TRAVEL vám rádi zařídíme cestovní pojištění do zahraničí podle vašeho místa pobytu. Už několik let spolupracujeme s  pojišťovnou UNIQA, která má výhodné podmínky pojistného krytí včetně zubního ošetření a nově i pojišťovnou Allianz.

Naše cestovní kancelář KM TRAVEL je pouze prostředníkem při sjednání cestovního pojištění. V případě pojistné události (tzv. plnění) se obracíte přímo na pojišťovnu.

Cestovní pojištění UNIQA

  Evropa a Turecko ČR  
Tabulka tarifů a pojistných částek L5 L5S K5S K5SS K5SSS D3S  
Cena v Kč / osoba / den 18 Kč 23 Kč 37 Kč 43 Kč 49 Kč 17 Kč  
   
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění 5 000 000 Kč  -  
               
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   
 - náklady na repatriaci pojištěného do max. plnění 5 000 000 Kč  -  
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do max. plnění 5 000 000 Kč  -  
 - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč  -  
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč  -  
 - náklady na právní pomoc v zahraníčí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč  -  
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč  -  
 - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč  -  
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč  -  
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč  -  
               
Úrazové pojištění  - smrt následkem úrazu  -  - 150 000 Kč  
Úrazové pojištění  - trvalé následky úrazu (od 10%)  -  - 300 000 Kč  
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci)  -  - 300 Kč/den  
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby  -  - 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč  
Připojištění zavazadel  -  - 15 000 Kč, max. 5 000 Kč/ks  
Pojištění náhrad dovolené (80%),              max. do výše  -  - 10 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč  -  
Pojištění stornovacích poplatků                                        (80% z nich), max. do výše  - 20 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč  
   
Pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+*            
Cena pojistného za auto a zájezd 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč -  
               
Připojištění storna zájezdu z důvodu terorismu (80%), max. do výše 20 000 Kč/osoba*  -  
Cena pojistného za osobu a zájezd 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč  -  
* Lze sjednat pouze v kombinaci K5S; K5SS; K5SSS.          
               

Cestovní pojištění Allianz

  Evropa kromě ČR
  sazba dospělí 15 - 70 let děti do 15 let osoby nad 70 let
komplexní pojištění včetně storna, max. limit 20 000 Kč 6CDD 36 Kč 18 Kč 72 Kč
pojištění léčebných výloh + storno 3,2% z celkové ceny zájezdu 6LVZ 24 Kč 12 Kč 48 Kč

Ceny jsou v Kč/osoba/den

Rozsah cestovního pojištění

       
Léčebné výlohy v zahraničí       limity pojistného plnění
ambulantní lékařské ošetření       bez limitu
léky a další zdravotnický materiál       bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice     bez limitu
léčba, diagnostika a operace       bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR   bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při hospitalizaci pojištěného   bez limitu
akutní zubní ošetření       10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci     max. 5 dní/2 000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)   1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem       1 500 000 Kč
Úrazové pojištění       pojistná částka
smrt následkem úrazu       200 000 Kč
trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky   400 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení      100 Kč na den
Pojištění zavazadel       limity pojistného plnění a poj. částky
všechny škody na zavazadlech pojištěného     20 000 Kč
škoda na jedné věci       10 000 Kč
všechny škody na cennostech       10 000 Kč
na jednu cennost       5 000 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla     10 000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla       5 000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny       200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny       200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení     max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč
Připojištění zavazadel       limity pojistného plnění a poj. částky
všechny škody na zavazadlech pojištěného     50 000 Kč
škoda na jedné věci       25 000 Kč
všechny škody na cennostech       25 000 Kč
na jednu cennost       10 500 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla     25 000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla       7 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu       limity pojistného plnění
za škody na zdraví nebo usmrcením       2 000 000 Kč
za škody na jedné věci       1 000 000 Kč
následné škody       100 000 Kč
škody způsobené psem/kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku   20 000 Kč
Doplňkové asistenční služby       limity pojistného plnění
doplňkové asistenční služby       35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí       35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů       5 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště   5 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků       20 000 Kč
spoluúčast       20%