Cestovní pojištění

V dnešní době platí více než kdy jindy, že vydat se do zahraničí bez cestovního pojištění je velký risk.

Na každé prodejně KM TRAVEL vám rádi zařídíme cestovní pojištění do zahraničí podle vašeho místa pobytu. Už několik let spolupracujeme s  pojišťovnou UNIQA, která má výhodné podmínky pojistného krytí včetně zubního ošetření a nově i extra připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie.

Naše cestovní kancelář KM TRAVEL je prostředníkem při sjednání cestovního pojištění. V případě pojistné události (tzv. plnění) se obracíte přímo na pojišťovnu UNIQA.

Co kryje základní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny?(bez připojištění)

1) případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na "semafor" a doporučení MZV

2) storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie (ale ne, pokud skončí před odjezdem / odletem v karanténě a COVID-19 se neprokáže)

Rozšířená ochrana na situace v souvislosti s COVID-19 či jiné pandemie / epidemie
(nový typ cestovního pojištění platný od 8.7.2020)

Cestovní pojištění UNIQA L5 + PCOVID 18+30 = 48 Kč/os./den
Cestovní pojištění UNIQA L5S + PCOVID 23+30 = 53 Kč/os./den
Cestovní pojištění UNIQA K5S + PCOVID 37+30 = 67 Kč/os./den
Cestovní pojištění UNIQA K5SS + PCOVID43+30 = 73 Kč/os./den

Rozšířená ochrana zahrnuje:
1. Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény

- " Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění."
- "Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování." (v případě karantény při nákaze klienta, preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem – např. V hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza).

2. Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

- " Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění."
- " Pojistné plnění je v případě náhradní doprav omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě." (karanténa v souvislosti s nákazou klienta, preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu)

3. Náklady na stornopoplatky v případě nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

- NEPLATÍ U POJIŠTĚNÍ L5+PCOVID!!!
- pojištění rozšiřuje pojištění stornovacích poplatků o situace, kdy klient doloží, že v ČR, ještě před odjezdem,nebyl vpuštěn do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19- dále je pokryta situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnýmipro vycestování nevěděl a nemohl vědět).
(Jedná se o situaci související s akutními zdravotními problémy pří nástupu do dopravního prostředku, nebo opouštění hranic.)

Preventivní domácí karanténa, která je nařízena osobě BEZ zdravotních potíží (např. po kontaktu s jinou osobou) nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu NENÍ předmětem pojištění.

Limity cestovního pojištění s rozšířenou ochranou

Zóna            Náklady na ubytování        Náklady na náhradní dopravu
EVROPA              10 000 Kč                                   10 000 Kč

Součástí všech typů pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.