V dnešní době platí více než kdy jindy, že vydat se do zahraničí bez cestovního pojištění je velký risk.

Na každé prodejně KM TRAVEL vám rádi zařídíme cestovní pojištění do zahraničí podle vašeho místa pobytu. Už několik let spolupracujeme s  pojišťovnou UNIQA, která má výhodné podmínky pojistného krytí včetně zubního ošetření a nově i extra připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie.

Naše cestovní kancelář KM TRAVEL je prostředníkem při sjednání cestovního pojištění. V případě pojistné události (tzv. plnění) se obracíte přímo na pojišťovnu UNIQA.

 

Evropa a Turecko

ČR

Tabulka tarifů a pojistných částek

L5S

K5S

K5SS

K5SSS

D3S

Cena v Kč / osoba / den

30 Kč

45 Kč

55 Kč

62 Kč

21 Kč

Přehled cestovního pojištění: Uniqa typy cestovního pojištění s cenou

Tarif L5S

 • pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 5 000 000 Kč
  (akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh, náklady na repatriaci pojištěného do 5 mil., náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do 5 mil., náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč, náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč, náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč, zachraňovací náklady 1 500 000 Kč, odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč, zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč, náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč, náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč.). 
  Pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování až do výše 2 500 Kč na jednu osobu a jeden den, maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.
  pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše 15 000 Kč/os.

Tarif K5S

 • pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – viz výše

 • úrazové pojištění – smrt následkem úrazu do 150 000 Kč, trvalé následky úrazu (od 10%) do 300 000 Kč, nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den

 • připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč

 • připojištění zavazadel 15 000 Kč, max 5000 Kč/ks

 • připojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše 15 000 Kč

 • pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše 15 000 Kč/os.

Tarif K5SS

 • pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – viz výše

 • úrazové pojištění – smrt následkem úrazu do 150 000 Kč, trvalé následky úrazu (od 10%) do 300 000 Kč, nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den

 • připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč

 • připojištění zavazadel 15 000 Kč, max 5000 Kč/ks

 • připojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše 25 000 Kč

 • pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše 25 000 Kč/os.

Tarif K5SSS

 

 • pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – viz výše

 • úrazové pojištění – smrt následkem úrazu do 150 000 Kč, trvalé následky úrazu (od 10%) do 300 000 Kč, nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den

 • připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč

 • připojištění zavazadel 15 000 Kč, max 5000 Kč/ks

 • připojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše 45 000 Kč

 • pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše 45 000 Kč/os.

Tarif D3S

 

 • úrazové pojištění – smrt následkem úrazu do 150 000 Kč, trvalé následky úrazu (od 10%) do 300 000 Kč, nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu, nemoci) 300 Kč/den

 • připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 1 000 000 Kč

 • připojištění zavazadel 15 000 Kč, max 5000 Kč/ks

 • připojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše 20 000 Kč

 • pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše 20 000 Kč/os.

Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného, v souvislosti s COVID-19 (příp. jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování / vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+

Tarif A+ 350 Kč

Pojištění lze sjednat pouze jako doplněk k cestovnímu pojištění UNIQA K5S, K5SS, K5SSS a sjednává se na konkrétní vozidlo (SPZ) s nejvyšší povolenou hmotností 3500 kg, přičemž toto vozidlo nesmí být starší 20 let.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace vozidla při zahraniční cestě pojištěného. Předmětem pojištění jsou prokazatelné náklady či služby spojené se zajištěním asistenčních služeb (telefonická pomoc, technická pomoc, náhradní ubytování, přeprava v zahraničí, repatriace vozidla) v důsledku pojistné události, a to až do výše celkového limitu pojistného plnění, který činí 100 000 Kč.

Doba trvání pojištění je 31 dnů (nebo po dobu platnosti cestovního pojištění) a lze jej sjednat i těsně před počátkem cesty.

Součástí všech typů pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

Doporučujeme:

Uniqa informační dokument o pojistném produktu

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Uniqa informace o zpracování osobních údajů GDPR

Uniqa Auto+ doplňkové pojistné podmínky

Uniqa Auto+ Informační dokument - rozšířené asistenční služby

 

Přečtěte si článek na blogu KM TRAVEL Proč mít cestovní pojištění?

Přihlaste se k odběru novinek

Nenašli jste zájezd
podle svých představ?

Zavolejte nám nebo napište

Moře si s námi užilo přes 80 960 klientů

a 85% zákazníků se rok co rok vrací

Přečtěte si komentáře na Facebooku

Chcete více fotografií

z míst, kam jezdíme?

Jsme na Instagramu
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.