Kdo je delegát?

Organizují minimálně 2x za pobyt informační schůzky, zajišťují fakultativní výlety, a pokud je to časově možné, většinou vás i na nich doprovází. V každém ubytování je umístěna informační tabule, na které jsou důležité informace, nabídka výletů, časy odjezdů a další užitečné tipy. Nechybí zde ani telefonní číslo na vašeho delegáta pro případ nutného kontaktu.

Delegát je povinen vám pomoci v problémových situacích, jako je zajištění lékařského ošetření (asistence u lékaře pouze výjimečně, při běžných zdravotních problémech vám může pomoci přes telefon stejně jako asistenční služba pojišťovny), pomoc při ztrátě dokladů, nebo v případě nehody. Také vám doporučí výlety, místní speciality, vhodné nákupy, blízké pláže.

Už v katalogu se z popisku dozvíte jestli je delegát přímo na místě.

U jednodenních zájezdů je vám v autobuse k dispozici náš průvodce, nebo technický doprovod.